İK Politikamız

  • Müşteri Odaklılık
  • Etkili İletişim Yönetimi
  • Sürekli Gelişim Anlayışı ile Değişim Yönetimi
  • Takım Çalışmasına Yatkınlık

Müşteri Odaklılık; Organizasyon içinde ve/veya dışında, müşteri ihtiyaçlarını şirket çıkarlarını da koruyarak karşılayabilmek için onlara içtenlikle hizmet verme ve yardımcı olma isteği içerir.

Etkili İletişim Yönetimi; Kurum içerisinde/dışarısında kurulmuş olan ilişkilerin geliştirilebilir ve sürdürebilir olmasını hedefler.

Sürekli Gelişim Anlayışı ile Değişim Yönetimi; Kişinin; kendisi, çalışma arkadaşları, Birimi ve Kurumu için sürekli daha iyisinin arayışında olmasına olanak sağlar. Bu doğrultudaki; gelişim fırsatlarının sorgulanması için gerekli motivasyon ve isteği, iyileşmeye yönelik öneri sunmayı  ve  gelişim çalışmalarını destekler.

Takım Çalışmasına Yatkınlık; Başkalarıyla saygıya, paylaşıma ve işbirliğine dayalı ilişkiler kurmayı, ekip arkadaşlarıyla hedeflere ulaşacak etkin işbirliğini kurabilmeyi ve kişisel hedeflerle takım hedefleri arasındaki dengeyi sağlar.