GN’de Seçme ve Yerleştirme

GN’deki seçme ve yerleştirme süreçleri  temel yetkinliklere ve görev bazlı yetkinliklere bağlı olarak doğru adayı doğru işe yerleştirmeyi amaçlar.

Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır.

  • Yetkinlik Bazlı Mülakat
  • Mesleki Kişilik Envanteri
  • Referans Araştırması
  • Panel Görüşmesi

Gerçekleştirilen aşamaların temel amacı; kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir işe yerleştirme süreci gerçekleştirmektir. Uzun süreli iş birliği sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz işe alım süreçlerinde GN kurum kültürüne adayların uygun olmaları en az deneyim ve yetenekleri kadar önemli bir kriterdir. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından karşılıklı yapılan değerlendirmeler sonrasında iş teklifi gerçekleştirilir.

Seçme ve yerleştirme süreçlerimizde kariyer portalları, iç ilan başvuru sistemi ve iç referans kaynaklarını kullanılır.

İç İlan Sistemi;

GN bünyesinde, boş pozisyonlar öncelikle iç kaynaklara başvurulmaktadır. Böylece çalışanlarımıza kendi kariyerlerinde etkin rol oynama ve kariyer gelişimlerine yön verme fırsatı sunulmaktadır.


Arkadaşını Öner:

GN çalışanları, boş pozisyonlara kendileri başvuru yapabildikleri gibi, uygun olduğunu düşündükleri adayları da yönlendirebilmektedirler. Yönlendirilen her aday, standart işe alım süreçlerimize dahil olmaktadır.

GN markası olarak amacımız çalışanlarımızın gerek kişisel gerekse mesleki anlamda kendilerini geliştirecekleri kaynaklar sunmak ve mevcut potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak çalışma ortamı yaratmaktır. GN bünyesinde çalışmak isteyen her aday bizim için önemlidir. Her başvurunun doğru ve sağlıklı değerlendirilmesi kadar, başvuru yapan kişi ile olan iletişim sürecimize önem vermekteyiz.

Bu noktada; son iki yıldır “süreci yönetim şeklimiz” aracı olarak çalıştığımız kariyer siteleri tarafından ödüllendirilmiştir.

Kariyer.net tarafından yapılan değerlendirmeler ile; “İnsana Saygı Teşekkür Ödülü”,

Secret CV tarafından yapılan değerlendirmeler ile; “İK’ nın Yıldızları”

ödülleri 2 yıldır yapılan çalışmamızı taçlandırmaktadır.