GN’de Performans

GN çalışanları bireysel hedeflerini gerçekleştirerek kurumsal hedefleri desteklemeyi amaçlarlar.

Hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi, ölçülebilir hedeflerle yönetim anlayışı benimsenerek dönemsel olarak ve yılda iki defa uygulanır.

Değerlendirme sonuçları; GN çalışanlarının eğitim gereksinimleri, kariyer planları ve performansa dayalı ödüllendirmeleri etkilemektedir.

GN bünyesinde başarısını kanıtlayan çalışanlarımız; bu başarısının sürekliliğini ortaya koyması ile terfi ve ödüllendirme sürecine dahil olur.