apilarin_degerlendirilmesi

Yapıların Değerlendirilmesinde Kullanılan Kriterler

 

A), B), C), D) ve E) maddelerine göre hesaplama sonuçları rapor edilir.

 

A) Herhangi ayda herhangi ara yüzeyde yoğuşma olmaması durumu.

Bu durumda yapının, yapı elemanları arasındaki yoğuşmanın olmadığı rapor edilir.

 

B) Bir veya daha çok ara yüzeyde yoğuşma olması durumu

Yapı bileşenlerinin kararlılığı ve bu yapı bileşeni içerisinde kullanılmış olan ısı yalıtım malzemesinin bünyelerindeki nem muhtevasındaki artış nedeniyle zayıflamamaları veya bozulmamaları için aşağıdaki adımlar yerine getirilmelidir.

 

B.1 Yoğuşma esnasında ilgili yapı bileşeninin içinde toplanan su miktarının, buharlaşma süresi boyunca buharlaşarak tekrar çevredeki atmosfere verebilmesi sağlanmalıdır. Yoğuşan su miktarının tamamının buharlaşma süresi boyunca sistemden uzaklaşmaması durumunda yapı bileşeni yeniden tasarımlanmalı ve uygunluk sağlanana kadar yoğuşma tahkiki tekararlanmalıdır.

B.2 Tavan, duvar ve yapı bileşenlerinde oluşan yoğuşma suyu kütlesinin miktarı toplam olarak 1,0kg/m2’yi aşmamalıdır. Bu örnek ağıdaki iki durum için geçerli değildir.

B.3 Betonarme duvarlara içeriden yalıtım yapılma durumunda, müsaade edilen yoğuşma suyu kütlesinin miktarı 0,5 kg/m2’yi aşmamalıdır.

B.4 Ahşap malzemelerdeki nem %5’ten daha fazla artmasına izin verilmez. İşlenmiş ahşap mamullerinde (sunta vb.) ise %3’ten daha fazla artmamalıdır.

 

C) Yapı elemanın iç yüzeyinde yoğuşma meydana gelmesi durumu

Bu durumdaki yapı elemanı standarda uygun değildir ve yeniden tasarımlanarak uygunluk sağlayana kadar yoğuşma tahkiki tekrarlanmalıdır.

 

D) Grafiklerin rapor edilmesi

Yoğuşma hesabı yapılan yapı bileşenlerinde hiçbir ayda yoğuşma gerçekleşmemiş olsa bile en azından Aralık ve Ocak ayları için difüzyon akış grafikleri raporda yer almalıdır. Yılın bir veya birden fazla ayında yoğuşma gerçekleşmişse bu durumda yoğuşmanın başladığı ayın bir önceki ayından başlanıp yoğuşmanın en son gerçekleştiği aydan bir sonraki ayda dâhil olmak üzere difüzyon akış grafiklerine yer verilmelidir. Örneğin bir yapı elamanında Kasım, Aralık ve Ocak aylarında yoğuşma gerçekleşmişse Ekim vfe Şubat ayını da kapsayacak şekilde söz konusu yapı elemanı için toplam 5 adet grafik verilecektir.

 

E) Hesaplanan her bir yapı elamanı için ek H’de verilen bütün çizelgeler, yapılan projeye uygun düzenlenerek rapor edilmelidir.