Tasarruf Hesaplama Sayacı Hesaplaması

Ana sayfada yer alan sayaç, ortalama tasarruf miktarının yıl içindeki anlık yansımasını aktarmaktadır.

Mantolama yapılmaması durumunda, harcanacak yakıt tutarı ve ortaya çıkacak CO2 salınım miktarlarıyla karşılaştırılarak tasarruf olarak raporlanmaktadır.

Doğalgaz kullanımı ile CO2 Salınımı Karşılaştırması

Tasarruf miktarının hesaplanmasında, Yıllık daire başı harcanan ortalama doğalgaz miktarı 1013 m3 olarak alınmıştır. 1m3=2,1857 kg co2 salınımına eşit kabul edilmiştir.

CO2 Emisyonu ile Ağaç Karşılaştırması
X kg CO2 miktarını aynı süre içerisinde Y sayıda ağaç absorbe edebilir.
X kg CO2 miktarını aynı süre içerisinde Z hektar büyüklüğünde bir orman absorbe edebilir. 

Varsayımlar:
– 1 ağaç yılda 22 kg CO2 absorbe edebilir.
– 1 hektar orman 400 ağaçtan oluşur.