SU YALITIM YÖNETMELİĞİ

Bilindiği üzere ülkemizde su yalıtımına ilişkin özel mevzuat yoktur.Yapı ve imar mevzuatının bir kısmında bazı değinmeler, kısa ve yetersiz tanım ve ifadeler yer almaktadır. Bu genel eksikliği bir yönetmelikle gidermek görüşü hem kamu hem de sektörün ilgili taraflarının ortak olduğu bir yaklaşım olarak uzunca bir süredir benimsenmesine karşın bugüne kadar önemli bir adım atılamamıştı. 

Yönetmelik oluşturmak yolunda hızlı ilerlemek için, kapsam, gereksinimler, engeller, eksiklikler gibi konuların tartışılması ve belirlenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün, İZODER öncülüğünde bir konferans yapılmasını talep etmesiyle beklenen süreç başlamış oldu. 

29 Mayıs günü Ankara'da TOBB Konferans Salonu'nda yapılan Su Yalıtımı “Uygulamalar, Gelişmeler ve Mevzuat Geliştirme” Konferansı çok başarılı ve verimli geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan başta Sn. Müsteşar olmak üzere ilgili Genel Müdür, Müdürler ve diğer ilgili bürokratlar; çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ilgililer; SUDER, BİTÜDER, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği'nden yetkililer ve üyeler; sektör şirketlerinin temsilcilerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik bir katılımcı önünde konulara değinildi ve tartışıldı. 

Konferans çıktısı olarak bakanlık ilgilileri ve başta İZODER olmak üzere sektör sivil toplum kuruluşlarına kısa sürede hazırlık yapılması ödevi oluştu. Hiç zaman kaybetmeden, İZODER çatısı altında ve Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ertuğrul Şen liderliğinde, BİTÜDER temsilcileri, SUDER temsilcileri ve İZODER Su Yalıtım Komisyonu Başkan ve üyelerinden oluşan “Yönetmeliğe Teknik içerik Önerisi Hazırlama Çalışma Grubu” kuruldu ve birkaç yoğun tempolu toplantı ile çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Özellikle ülkemize yakınlığı, koşulların benzerliği gibi sebeplerle Avrupa ülkelerinin konuya yaklaşımları ve mevzuatları incelendi. Teknik içerik açısından en uygun yaklaşımlar, ilgili dernek komisyonlarında bugüne kadar yapılan çalışmalar ve hazırlıklar birleştirilerek bakanlık ilgililerine iletilebilecek bir teknik içerik önerisi hazırlandı. 

Sektör temsilcilerinden oluşan teknik komisyonların da görüşü alınarak “öneri” son haline getirildi. Genel yaklaşım olarak, sistem ve uygulama standartlarının esas alınması benimsendi, tek tek her bir ürün standardının yönetmelikte yer almaması kararlaştırıldı. Hazır olan sistem uygulama standartlarına öneride yer verildi, hazır olmayanların da yönetmelik yürürlük tarihine kadar hazırlanması kararı alındı. Eksik standartların hazırlanabileceği süreler göz önünde bulundurularak yürürlük tarihinin yeterince uzun tutulması da öneri içerisinde yer almıştır. Bu sayede, pazarda bulunan ve önümüzdeki dönemlerde pazara girebilecek ürünlerin tamamı, ilgili sistem ve uygulama standartlarına uymaları koşuluyla, yönetmelik kapsamında yer alabileceklerdir.

 

Haber Kaynak : İzolasyon Dünyası Dergisi Sayı – 108/ Temmuz – Ağustos 2014