sesin yayılması

SESİN YAYILMASI

Farklı amaçlara yönelik hacimlerin tasarlanmasında, mimar, kapalı hacimler ile akustik problemleri dikkate alırken, bunların, açık havadaki sesin davranışlarına oranla daha karmaşık yapıda olduğunun bilincinde olmalı ve ses yalıtımı uygulamalarını buna göre planlamalıdır. 

Bir hacim içindeki ses dalgalarının küresel yayılım hareketi her yönde yayılan dalga boyuna dik ses ışınlarıyla sembolize edilir. Bu yaklaşım optikte, ışığın yayılması konusundaki gibi olup, geometrik akustik olarak adlandırılmaktadır. Geometrik akustikten farklı farklı ses ve ışık arasındaki farklılıkları belirgin olarak irdeleyen, daha gerçekçi bir yaklaşım olan, fiziksel akustik de problemlerin çözümünde kullanılır.