duvar ses yalıtımı

SES YALITIMLI DUVAR VE TAVAN YAPIMI

Ses yutucu tavan ve duvar kaplamaları direkt hava yolu ile gelen ses ve yankılanmanın azalması için yapılır. Etkin bir ses yutucu malzeme gelen ses enerjisinin yüksek sürtünme kaybı ile ses geçişine karşı yüksek direnç göstermeli ve açık gözenekli bir yapıya sahip olmalıdır. Mineral yünler 6'dan 60 kPa.s/m2'ye kadar değişen geniş varyasyon alanına sahip özgü) akış direncinin yanında %90-99 arasında açık gözeneklilik oranı ile çeşitli uygulamalar için belli frekans aralıklarında meydana gelen ses enerjisinin %95'ine kadar yutulmasını mümkün kılar çok iyi ses yutucu malzemelerdir. Radyo ve TV stüdyolarında kabul edilebilen gürültü seviyesi 25-30 dB'dir. Dışarıda olabilecek 80-95 dB şiddetindeki gürültünün istenen seviyede yalıtılabilmesi için iki önemli hususa dikkat edilmesi zorunludur. 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bunlardan birincisi, direkt hava yoluyla gelen seslerin yalıtılmasıdır. Kapı, pencere, klima kanalı, kablo kanalı geçişleri, projektör aydınlatma armatürleri gibi tüm geçişlerin kenarları kimyasal bir macunla doldurulmalı, kapı binileri ise manyetik ya da lastik bant ile yalıtılmalıdır. Zira dosya kağıdı kalınlığındaki çatlak ya da aralıktan 20 dB kadar yalıtım kaybı olur.

İkincisi ise, titreşim ile gelen seslerin yalıtılmasıdır. Bu konuda da, yalıtım katmanları ana strüktür olan duvara kauçuk, polietilen veya lastik takozlar ile düşey olarak 150 cm aralıkta tespit edilmelidir. Bu takozların dışında yalıtım katmanları ana strüktüre hiçbir noktadan temas ettirilmemelidir. Kapı ve pencere kasaları iç ve dış duvarda ayrı ayrı olmalı, araları esnek bağlantı ile bağlanmalıdır. Tüm tesisat bağlantıları da dış duvardan iç duvara, branda veya lastik körük içinde elektrik tesisatı ise plastik spiral borular içinde geçmelidir.

YÜZER DÖŞEME YAPILMASI 

Yüzer döşeme yapılmasında dikkat edilecek en önemli husus, betonarme betonu şerbetinin alttaki mineral yün yalıtımlarının içine kaçırılmamasıdır. Bir tek noktadan sızan beton şerbeti görülen polietilen pestillerin ek yerleri polietilen yapışkan bant ile yapıştırılmalıdır. Cam veya taşyünü ve suntanın yerleştirilmesini takiben betonarme demirlerinin döşenmesi sırasında doğabilecek polietilen yalıtımın delikleri de yine özel bant ile yapıştırılmalı, betonarme deliklerinin yalıtıma yakın kısımlarına polistren ya da tahta takoz konularak, iş sırasında doğabilecek değişik durumlar için gerekli önlemler alınmalıdır.

Betonarme betonu ise BS 20 özelliğinde olmalı, 1 m3 agrega için 0,50 m3 3-7 mm arası kum; 0,75 m3 granülometrik temiz çakıl kullanılmalıdır. Bunun %50'sinin 15-30 mm olarak seçilmesi daha uygun olacaktır. Ayrıca, 1 m3 harç için 350 kg çimento ve 0,100 m3 su kullanılmalıdır. Beton, ıslak toprak kıvamında) ahşap tokmakla hafif tokmaklanıp ahşap mala ile, üst kotu tekrar tesviye betonu gerektirmeyecek şekilde düzeltilmelidir. Beton priz alana kadar ise, yalıtımın altına kesinlikle su geçmeyecek, üst satıhta su birikintisi olmayacak kadar az sulama yapılmalıdır.