izoder

 

İZODER

2013 yılında kuruluşunun 20. Yıldönümünü kutlayan, İZODER (Isı,su ses ve yangın yalıtımcıları derneği), 1993 yılı Haziran ayında, yalıtım bilincini yurt çapında yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş, “yalıtım” konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmeyi amaç edinen ve bunu sağlamak üzere ısı, su, ses ve yangın yalıtım malzemesi üreticilerini, satıcılarını ve uygulayıcılarını bir çatı altında toplayan sivil toplum örgütüdür. GNYAPI bir İZODER üyesidir ve İZODER komisyonlarında aktif olarak görev almaktadır.

Kurulduğu günden bu yana gittikçe büyüyen, sektörde etkinliğini artıran İZODER, üyesi olan sanayicilerin ürünlerini test ederek, derneğin tüm üretici üyelerinin standart ve yönetmeliklere uygun üretim yapan, piyasa uygun rekabet koşullarında ürün arz eden firmalardan oluşması amacıyla hayata geçirdiği “Kalite ve Teknik Altyapı Geliştirme Hareketi” ile üyelerine İZODER Kalite Onay Sertifikası (İKOS) vermeye başlamıştır.

Ayrıca Türkiye’nin en geniş kapsamlı akredite yalıtım laboratuvarları konumunda olan Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş.(TEBAR) bünyesinde kurduğu Personel Belgelendirme Merkezi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan  aldığı yetki ile yalıtım ustalarını ısı,su,ses ve yangın yalıtımı uygulamalarından sınava tabi tutarak sertifika vermeye de başlamıştır.

Yalıtım sektörünü daha ileriye taşıyacak Avrupa Birliği projelerini de devam ettiren İZODER, bundan sonraki yıllarda da yalıtım sektörü ve izoder üyeleri için daha büyük başarılara imza atacaktır.
 

İZODER’in Vizyonu

Yalıtım Sektöründe sözü geçen tepe örgütü olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar yalıtım malzemeleri kullanımını AB seviyesine çıkarmak ve bölgesel güç olmak. 

İZODER'in Misyonu

Sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynakları verimli kullanarak, insan güvenliğini ve çevre sağlığına duyarlı yapılarla, yaşam kalitesi ve konfor koşullarının arttırılmasını sağlamak ve yarınlarımıza yaşanılabilir bir dünya bırakmaktır. 

İZODER'in Amacı

gnyapı Isı yalıtımı konusunda ülke çapında enerji ve döviz tasarrufusağlanması, 

gnyapı Ses yalıtımı konularında yetkililerin ve toplumun dikkatini çekmek ve gerekli önlemlerin nasıl alınabileceğini göstermek, bu suretle insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmak, 

gnyapı Su yalıtımı konusunda uygulamaların teknik kurallara uygun olarak yapılmasını temin etmek, insanların daha konforlu vesağlıklı mahallerde yaşama ve çalışmalarının temini için kalıcı çözümler getirmek,

gnyapı Yangın yalıtımı konusunda sektörün ve halkın bilinçlendirilmesi ve gerekli duyarlılığı sağlamak,

gnyapı Son teknolojik gelişmeleri üyelerimize bildirerek onları teknik konularda bilinçlendirmek, 

gnyapı Yalıtım bilincinin gelişimini sağlayarak çevre kirliliğini önlemek, 

gnyapı Seminerler, yayınlar, ve diğer aktivitelerle yalıtım konusunda bilgi kaynağı olmak, 

gnyapı Yalıtımı ilgilendiren her konuda ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gibi konularda resmi makamlarla diyalog halinde olup ülkemizde yalıtımın çağdaş ülkeler seviyesine getirilmesi için her türlü çaba ve katkıyı koymak, 

gnyapı Şartnameler, yöntemler ve kurallar geliştirip uygulayarak yalıtımın kalite performansını geliştirmek, 

gnyapı Ortak konulardaki amaçlara ulaşmak için diğer sektör grupları (üniversiteler, vakıf ve dernekler, müteahhitler, kamu kuruluşları, vb.) ile işbirliği yapmak, 

gnyapı Sektörün görüşlerinin kamu kurum ve kuruluşları nezdinde temsilcisi olmak, 

gnyapı Bilim adamları ve öğretim üyeleri ile işbirliği yaparak kamuoyunu yalıtım konusunda bilinçlendirmek, İZODER'in ana amaçları olarak ifade edilebilir.

 

Kaynak : http://www.izoder.org.tr