Yalıtımlı Bir Şehir

dunya

Sağlıklı Bir Şehir; Huzurludur, Güvenlidir, Planlıdır..

Ülkemiz farklı iklimsel özellikler gösteren bölgelerden oluşmaktadır. Farkı iklim özellikleri gösteren bölgelerde o iklim özelliklerine uygun yapılar tasarlanmakta ve farklı yalıtım gereksinimleri ortaya çıkmaktadır. Bu farklı yalıtım gereksinimleri hem ısı hem de su yalıtımında karşımıza çıkar. Kışları soğuk geçen bölgelerde ısıtma sezonunda enerji masraflarını azaltmak, sağlık ve konfor koşulları sağlamak, yapı üzerindeki ısıl değişikliklerin neden olduğu gerilmeleri azaltarak ve yoğuşmanın neden olduğu donatı korozyonunu önleyerek yapının ömrünü uzatmak gibi faydalar elde etmek için yapılan ısı yalıtımı, yazları sıcak geçen bölgelerde de soğutma sezonunda benzer nedenlerle yapılmalıdır.

Soğutma maliyetinin ısıtma maliyetine oranla daha yüksek olduğu dikkate alındığında sıcak bölgelerde de ısı yalıtımın çok önemli olduğu ortaya çıkar. 

Günümüz yapılarında en önemli beklentiler, çevreye saygı, temiz enerji kullanımı, enerji korunumu ve sürdürülebilirlik ilklerini sağlamasıdır. Ayrıca ısı, ışık, hav kalitesi, melzeme uygunluğu bağlamında, konfor ve sağlık şartlarını yerine getirmesi, ekonomik koşullarda üretilebilir olmasıdır. 

Enerjinin etkin kullanımını sağlayan ısı yalıtımı önlemleri, fosil yakıt tüketimini azaltarak, küresel ısınmaya yol açan sera gazı emisyonlarının azalmasında önemli bir rol oynayacaktır. Bunun yanı sıra ısı yalıtımı, yaz aylarında soğutma için kullnlan ve ozon tabakasına zarar veren soğutucu gazlara duyulan ihtiyacıda azaltacaktır.

Azalan enerji gereksinimi; elektrik ihtiyacını, dolayısıyla elektrik üretimini ve üretimde kullanlan fosil yakıt miktarını; böylelikle de gaz salınımını azaltmış olacaktır.

Konutların ısıtılması veya soğutulması için tüketilen enerji miktarını azaltmanın en etkili yolu ısı yalıtımı yapmaktır. Etkin bir ısı yalıtımının yapılmadığı binalarda, enerji tüketimi çok fazladır. Hesaplamalar, etkin bir ısı yalıtımı ile yapılarda ortalama yüzde 50 enerji tasarruf edilebileceğini ortaya koymaktadır. Tüm bu veriler göz önüne alındığında bireylerin enerji verimliliğine katkısında ısı yalıtımının önemi ortaya çıkmaktadır.

Isı yalıtmı; binanın iç ortamını dış ortamından ayıran yapı elemanlarında ısı geçişini azaltmak ve tesisatta genel olarak sıcak hatlarda ısı kaybını, soğuk hatlarda ısı kazancını önlemek için yapılan işlemlerdir. Yapı bileşenlerinin ve hattı oluşturan boruların yoğuşma sebebiyle korozyona uğraması önlenir. Isı yalıtımda kullanlacak malzemeler, buhar difüzyon direnç katsayısı, ısıl geçirgenlik değerine dikkat edilerek seçilmelidir. 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği