ISI KÖPRÜLERİ

Isı köprüleri, yapı elemanlarının çevrelerine göre daha az ısı yalıtan bölgelerdir. Bu durumda bu bölgede hava sınır tabakasının ısı geçirme direnci üzerindeki payı artar, böylece ısı köprüsü iç yüzeyinin yüzey sıcaklığı düşer ve orada yoğuşma meydana gelir. Nisbi olarak ısı köprüsü düşük olduğu sürece ısı köprüsünün yakıt masrafı üzerindeki etkisi önemli değildir. Yalnız ısı köprüsü olarak kabul edilen tek pencerelerde durum bunun tersidir. Yapı elemanlarının üst yüzeyinde yoğuşmayı ve bunun sonucu küflenmelere engel olmak için ısı köprüsü iç yüzeyinin ısısı artırılmalıdır. Bu da;

Isı köprüsünden sıcaklığın dışarı kaçmasının azaltılması dış sıcaklığa karşı ısı yalıtımı yapılması ile (ısı yalıtımının artırılması, hava sınır tabakasının ısı geçirme direnci 1/k üzerindeki pay yüzdesini düşürür)

Isı köprüsüne giren sıcak havanın artırılması; ısı köprüsünün iç yüzeyinin büyütülmesi, ısı köprüsünün çevresinin iyi iletilmesi, sıcak hava üflenmesi ile yapılır.

Böylece ısı köprüsüne dayalı ısı geçme direnci 1α azalır ve hava sınır tabakasının ısı geçirme direnci 1/k üzerindeki payı azalır.

Normal bir yapının dış köşesi ısı köprüsü meydana getirir çünkü burada ısı veren küçük bir iç yüzeyle, ısı alan büyük bir dış yüzey karşı karşıyadır. En az ısı yalıtımı olan duvarların köşelerinde bunun için yoğuşma ve küflenme meydana gelir.