BODRUM KAT SU VE RUTUBET YALITIMI

Perde duvar ya da örme duvar olarak yapılmış bodrum katlarında, bina inşaat aşamasında uygulanmamış ya da hatalı uygulanmış su yalıtımı nedeniyle bir süre sonra bodrum katlarında rutubet ve su sızıntıları oluşabilir. 

Özellikle kış aylarında ve yağmur mevsimlerinde rutubet ve su sızdırma problemi yüzeylerdeki boya ve kaplamaların kabarmasına neden olur. Rutubet nedeniyle de sağlık açısında olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 

Bu problem duvarlarda ve zeminde negatif basınca dayanıklı su yalıtımı uygulamaları ile önlenebilmektedir. 

BODRUM SU YALITIMI AŞAMALARI

gnyapı Yüzey Hazırlığı : Duvar ve zemin üzerindeki tüm tuz, boya, kireç ve kaplamalar, sağlam yüzeye ulaşılıncaya kadar kazınıp temizlenmelidir. Yalıtım uygulaması öncesi yüzeyler su ile ıslatılarak nemlendirilmelidir. 

gnyapı İç Köşelerin Pahlanması : Su sızdırmazlığını sağlamak için dikey ve yatay köşeler, Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, polimer ve elyaf katkılı, su geçirimsiz yapısal tamir harcı ile, hızlı kuruma gerektiren yerlerde ise sülfat ve klor dayanımlı yapısal tamir harcı ile pahlanmalıdır.

gnyapı Su Yalıtım Uygulaması : Üreticinin uygulama talimatları doğrultusunda, çimento esaslı, negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı, çimento esaslı yüzeylerin kapiler boşluklarına transfer olabilen su yalıtım harcı tüm yüzeylere, her bir katın uygulaması bir öncekine dik doğrultuda iki kat halinde uygulanmalıdır.  

gnyapı Son Kat Uygulaması : Su yalıtım tabakası üzerinde gezilebilen mekanlarda açık bırakılmamalı, şap, seramik, ya da zemin kaplamaları ile korunmalıdır.